09.0303.2014

Remi English

PP4 Ba Vì, P.15, Q.10, HCM

Lộ trình học

Lộ trình học tại Trung tâm

Chúng tôi có 2 giai đoạn chính yếu là giai đoạn LÀM CHỦ PHÁT ÂM và giai đoạn LÀM CHỦ GIAO TIẾP

Lộ trình học
Lộ trình chinh phục

Cách bạn học tiếng Anh

Thông tin

  • Địa điểm: PP4 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 09.03.03.2014
  • Email: remienglish.com@gmail.com

Đăng kí Test trong hôm nay

Đăng kí test để hiểu hơn về cách học của Remi và biết cách phải BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG ANH TỪ ĐÂU